Trang chủ » Dịch vụ
Các đặc điểm của ruồi Ruồi là côn trùng thuộc bộ Diptera (theo tiếng Hy Lạp di có nghĩa là "hai" và pteron là "cánh"), chúng có một cặp cánh đơn trên đốt ngực giữa và một cặp bộ phận thăng bằng ở cánh sau, trên đốt ngực cuối. Một số con ruồi không có... Chi tiết
Phương pháp diệt gián Chuyên Nghiệp - Hiệu Qủa - Không Độc Hại Chi tiết
Phương pháp diệt kiến Chuyên nghiệp - hiệu quả - Không độc hại Chi tiết
Các đặc điểm của kiến Kiến là một động vật thuộc bộ Cánh màng, lớp Sâu bọ. Đây là loài sâu bọ có tính xã hội có khả năng sống thành tập đoàn lớn có tới hàng triệu con. Nhiều tập đoàn kiến còn có thể lan tràn trên một khu vực đất rất rộng... Chi tiết
Phương pháp diệt chuột Áp dụng kết hợp hai phương pháp cơ học và hóa học nhằm thiết lập hai hàng rào bảo vệ tiêu diệt và khống chế chuột tại khu vực xử lý. Chi tiết