Các đặc điểm của gián

Các đặc điểm của gián
Hình khác


 Gián là một bộ bao gồm các loài côn trùng có thể mang mầm bệnh cho con người. Phổ biến nhất là loài gián MỹPeriplaneta americana, có chiều dài khoảng 30 mm (1 inch), gián ĐứcBlattella germanica, dài khoảng 15 mm (1/2 inch), gián châu ÁBlattella asahinai, cũng khoảng 15 mm (1/2 inch), và gián phương ĐôngBlatta orientalis, khoảng 25 mm (3/4 inch).

Lịch sử tiến hóa

Những hóa thạch giống loài gián sớm nhất có từ kỷ Than Đá, vào khoảng 354–295 triệu năm trước đây. Tuy nhiên, những hóa thạch này khác so với những loài gián hiện đại ở chỗ chúng có cơ quan đẻ trứng dài và là tổ tiên của cả bọ ngựa lẫn gián hiện đại. Những hóa thạch đầu tiên của các loài gián hiện đại với cơ quan đẻ trứng nằm trong cơ thể xuất hiện vào đầu kỷ Creta.