Phương pháp diệt gián

Phương pháp diệt gián
Hình khác


 Chuyên Nghiệp - Hiệu Qủa - Không Độc Hại

 1. Phương pháp vật lý:

- Tái tạo lại vệ sinh sạch sẽ nơi có gián xuất hiện để hạn chế sự phát sinh của gián.

2. Phương pháp hóa học:

        1. Phun không gian:

          - Phun hóa chất dạng sương: được áp dụng trong các không gian bên trong nhà nhằm tiêu diệt ngay gián đang có mặt.

- Phun hóa chất dạng khói mù nóng: phun chủ yếu ở khu vực khuôn viên bên ngoài nhằm tiêu diệt ngay các con gián đang có mặt.

2. Phun tồn lưu:

Phun trực tiếp hóa chất lên bề mặt vách tường trong tòa nhà, các khu vực cống thoát nước, bãi rác, chu vi bao ngoài tòa nhà, sân vườn nhằm tiêu diệt ngay các con gián, đồng thời thiết lập một hàng rào hóa chất ngăn chăn sự sinh sản và thâm nhập của gián.