Phương pháp diệt ruồi

Phương pháp diệt ruồi
Hình khác


 Chuyên Nghiệp - Hiệu Qủa - Không Độc Hại

 1. Phương pháp vật lý:

- Dùng lưới mắt nhỏ để hạn chế sự xâm nhập của ruồi

- Dùng hệ thống đèn bắt côn trùng để tiêu diêt chúng

- Dùng bẫy ruồi bằng lưới có chất dẫn dụ, bẫy dính

- Tái tạo lại vệ sinh sạch sẽ nơi có ruồi xuất hiện để hạn chế sự phát sinh và phát triển của các loài ruồi gây hại.

2. Phương pháp hóa học:

                -  Như hộp bốc hơi hóa chất diệt, đặt hóa chất diệt vào nơi trú đậu của ruồi, mồi thu hút ruồi có bả để diệt

                - Sử dụng hóa chất chuyên dùng để tiêu diệt và phòng ruồi:

        1. Phun không gian:

          - Phun hóa chất dạng sương: được áp dụng trong các không gian bên trong nhà nhằm tiêu diệt ngay các loài ruồi đang có mặt.

- Phun hóa chất dạng khói mù nóng: phun chủ yếu ở khu vực khuôn viên bên ngoài nhằm tiêu diệt ngay lập tức các loài ruồi đang có mặt.

2. Phun tồn lưu:

Phun trực tiếp hóa chất lên bề mặt vách tường trong tòa nhà, các khu vực cống thoát nước, bãi rác, chu vi bao ngoài tòa nhà, sân vườn nhằm tiêu diệt ngay các loại côn trùng, ấu trùng đồng thời thiết lập một hàng rào hóa chất ngăn chăn sự sinh sản và thâm nhập của côn trùng.