Trang chủ » Tuyển dụng » KỸ SƯ CHUYÊN NGÀNH HÓA HỌC
KỸ SƯ CHUYÊN NGÀNH HÓA HỌC
03/12/2010 10:21

 Cần tiển 02 kỹ sư chuyên ngành hóa

Kinh nghiệm ít nhất 03 năm

Lương thỏa thuận, chế độ đầy đủ theo quy định của pháp luật.

Làm việc tại phòng thí nghiêm.


Trang chủ » Tuyển dụng » KỸ SƯ CHUYÊN NGÀNH HÓA HỌC