Trang chủ » Tuyển dụng » KỸ SƯ CHUYÊN NGÀNH SINH HỌC
KỸ SƯ CHUYÊN NGÀNH SINH HỌC
03/12/2010 10:28

 Tuyển 02 kỹ sư chuyên ngành sich học 

Có ít nhất 03 năm kinh nghiệm.

Làm việc tại phòng nghiên cứu thực nghiệm 

Lương thỏa thuận, chết độ theo quy định của pháp luật


Trang chủ » Tuyển dụng » KỸ SƯ CHUYÊN NGÀNH SINH HỌC